دکتر رادیولوژی و سونوگرافی خیابان طالقانی تبریز

مرتب سازی بر اساس : حالت پیش فرض دارای نوبت آنلاین پزشکان عضو جدید
تبریز

دکتر رقیه جباری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان پاستور جدید
تبریز
دکتر رضا عطایی اسکویی

دکتر رضا عطایی اسکویی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز
دکتر ثریا سهمانی

دکتر ثریا سهمانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز
دکتر رقیه زینالی

دکتر رقیه زینالی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان طالقانی
تبریز
دکتر علیرضا بابالو

دکتر علیرضا بابالو

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز
دکتر مهناز رنجکش

دکتر مهناز رنجکش

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
میدان راه آهن
تبریز

مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

کارشناس رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز

دکتر سید مصطفی قوامی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان طالقانی
تبریز
دکتر رامین عابدین زاده

دکتر رامین عابدین زاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان طالقانی
تبریز
دکتر جعفر بیگ زالی

دکتر جعفر بیگ زالی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال آماده سازی بهترین نتایج برای شما 😍 است