دکتر رادیولوژی و سونوگرافی خیابان 17شهریور تبریز

مرتب سازی بر اساس : حالت پیش فرض دارای نوبت آنلاین پزشکان عضو جدید
تبریز
دکتر ثریا سهمانی

دکتر ثریا سهمانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز
دکتر علیرضا بابالو

دکتر علیرضا بابالو

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز
دکتر یلدا اصغری کلیبر

دکتر یلدا اصغری کلیبر

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز

مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

کارشناس رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز
دکتر محمدکاظم طرزمنی

دکتر محمدکاظم طرزمنی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز
دکتر جعفر بیگ زالی

دکتر جعفر بیگ زالی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز
دکتر شهرام افشار پور

دکتر شهرام افشار پور

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز
دکتر نرگس سبحانی

دکتر نرگس سبحانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور
تبریز

دکتر شهین حاتمی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان 17شهریور

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال آماده سازی بهترین نتایج برای شما 😍 است