هزینه عمل بینی در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
دکتر رحیمی - قرنیه در بندرعباس
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر سید جواد سید توتونچی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر سید جواد سید توتونچی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
36790
تبریز
دکتر یلدا جباری مقدم گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر یلدا جباری مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
12257
تبریز
دکتر شهین عبدالهی فخیم گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر شهین عبدالهی فخیم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
9366
تبریز
دکتر پریسا مقدم گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر پریسا مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
9097
تبریز
دکتر مهرداد نهایی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر مهرداد نهایی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
8400
تبریز
دکتر فریناز کلاهی ستوبادی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر فریناز کلاهی ستوبادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
6303
تبریز
دکتر محمد سخندان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر محمد سخندان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
4700
تبریز
دکتر مهرنوش موسوی اقدس گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر مهرنوش موسوی اقدس متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3381
تهران
دکتر سوسن سکوتی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر سوسن سکوتی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2838
تبریز
دکتر نازیلا مرزبان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر نازیلا مرزبان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2350
تبریز
:)
دکتر لطیفه محمدپور اسگویی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2217
مشهد
:)
دکتر محمدرضا تبریزی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1774

لیست پزشکان

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید